Do You speak emoji? – wykład otwarty prof. Piotra Lewińskiego

Trzy osoby prowadzące rozmowę - zdjęcie ilustracyjne

Termin: 16 marca 2021 r. (wtorek), godz. 13:15

Wykład będzie prowadzony na platformie Teams. Link do transmisji.

Dr hab. Piotr Lewiński, prof. uczelni – adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego IFP UWr. Jego zainteresowania naukowe to glottodydaktyka, język perswazji, pragma-dialektyka, retoryka, teoria argumentacji.