„Science, Technology and Innovation” coraz wyżej w rankingu!

Science, Technology and Innovation - zdjęcie ilustracyjneilu

Okładka STI styczeń 2021 „Science, Technology and Innovation” – kwartalnik naukowy, którego wydawcą jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie po raz kolejny otrzymało wyższą ocenę w rankingu czasopism Index Copernicus International (ICI) Journal Master List. W tegorocznej ocenie wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) wyniósł 100,00.

– Niezwykle ważne jest dla nas to, że nasza pozycja w rankingu wciąż rośnie. Zaczynaliśmy od 66,96 w 2017 r., w 2018 nasz wskaźnik wynosił już 90,58, w 2019 – 98,41, a w 2020 r. jego wartość to równe 100,00. Jest to dla nas sygnał, że nasze praktyki publikacyjne są zgodne z przyjętymi standardami międzynarodowymi, a publikowane artykuły budzą zainteresowanie czytelników i są cytowane w środowisku naukowym – mówi redaktor zarządzający czasopisma, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, dr hab. Rafał Kurczab, prof. Uczelni.

„Science, Technology and Innovation” (STI) jest międzynarodowym, multidyscyplinarnym czasopismem typu open access, które publikuje wyniki badań naukowych związanych z dziedziną nauk inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych. Zamieszczane w periodyku artykuły zawierają wyniki badań podstawowych i aplikacyjnych, w tym interdyscyplinarnych i replikacyjnych, jak również wyniki negatywne. Misją STI jest ponadto tworzenie i katalizowanie powiązań między badaniami w ramach danej dyscypliny lub między dyscyplinami. Kryteria publikacji STI uwzględniają standardy etyki publikacyjnej COPE, a redakcja stosuje rygorystyczne kryteria w odniesieniu do wykorzystanych przez autora danych badawczych, zastosowanej metodologii i sposobu prezentacji wniosków.

Zapraszamy na stronę czasopisma: Science, Technology and Innovation (stijournal.pl)