Nawet 70 tys. zł na projekty studenckich kół naukowych!

Studenci - zdjęcie ilustracyjne

Zachęcamy Opiekunów studenckich kół naukowych do składania wniosków o dofinansowanie projektów studenckich w programie „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

  1. Prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii lub rozwiązań technicznych i w promocji ich wyników;
  2. Transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej;
  3. Nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych;
  4. Zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Celem programu jest pomoc kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Wysokość dofinansowania w ramach pojedynczego projektu to maksymalnie 70 000 zł. Dopuszcza się udział środków własnych Uczelni, ale wkład własny nie jest obligatoryjny.

Pozostało tylko 10 dni na złożenie wniosku! Termin upływa 3.11.2021 r. o godz. 16:00!

Opiekunów kół zainteresowanych złożeniem wniosku prosimy o kontakt z Działem Badań Naukowych: tel. 14 63 16 643 (p. 102. budynek B, codziennie w godz. 8:00-16:00).

Więcej informacji o programie na stronie MEiN.