ERA-NET ENERDIGIT – wstępna rejestracja wniosków

ERA-NET ENERDIGIT - zdjęcie ilustracyjne

Jeszcze do 17 lutego przyjmowane są deklaracje udziału w konkursie ERA-NET ENERDIGIT (tzw. registration interest). Konkurs obejmuje finansowanie badań z zakresu cyfrowej transformacji systemów i sieci energetycznych.

„Registration of interest” powinien zawierać podstawowe dane dotyczące przygotowywanego projektu. Nabór pełnych wniosków, dla projektów wstępnie zaakceptowanych, będzie prowadzony w terminie od 12 marca do 6 maja 2021 r.

W konkursie może wziąć udział grupa podmiotów składająca się z przedsiębiorstw (niezależnie od ich wielkości) oraz organizacji badawczej (uczelni), z których co najmniej 2 pochodzi z krajów uczestniczących w programie i ma swoją siedzibę w UE/EOG (rekomenduje się udział więcej niż 2 partnerów; w poprzednich edycjach grupy projektowe liczyły najczęściej 3–5 podmiotów).

Kraje uczestniczące w programie: Austria, Czechy, Dania, Finlandia, Niemcy, Indie, Izrael, Łotwa, Maroko, Norwegia, Polska, Rumunia, Szkocja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja.

Środki pozyskane w wyniku konkursu można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. Koordynatorem konkursu w Polsce jest Narodowe Centrum Badan i Rozwoju. Środki przeznaczone na realizację zadań dla polskich podmiotów to 600 tys. euro. Nie wyznaczono limitów budżetowych na pojedynczy projekt, wnioskowane finansowanie dla polskich podmiotów nie może jednak przekroczyć budżetu krajowego.

Pełne informacje o konkursie, w tym obszary tematyczne, w których powinien zawierać się projekt, znajdziecie Państwo na stronie: ERA-Net Smart Energy Systems: Joint Call 2020 (MICall20)

24.03.2021 r. w godzinach 11:00-12:00 (już po zakończeniu wstępnej rejestracji) planowane jest webinarium, mające przybliżyć zasady projektu i wymagania dotyczące składanych wniosków.

Potencjalnych wnioskodawców, poszukujących partnerów do realizacji projektu, zachęcamy do skorzystania z „matchmaking platform