Nominacja profesorska dla dr. hab. Zygmunta Mazura!

Zygmunt Mazur - zdjęcieMiło nam poinformować, że Prezydent Polski Andrzej Duda przyznał nominację profesorską dr. hab. Zygmuntowi Mazurowi, historykowi literatury amerykańskiej, wieloletniemu pracownikowi PWSZ w Tarnowie. Panu Profesorowi gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć naukowych i dydaktycznych!

Profesor Zygmunt Mazur studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz w Alliance College, Cambridge Springs, Pensylwania, USA. Przebywał również na stypendium na Uniwersytecie Harvarda. Pracę doktorską i rozprawę habilitacyjną obronił na Wydziale Filologicznym UJ.

Badania naukowe profesora Zygmunta Mazura dotyczą głównie historii literatury amerykańskiej, zwłaszcza powieści amerykańskiej drugiej połowy XX wieku oraz nurtu ekologicznego we współczesnej poezji amerykańskiej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, m.in. książek The Representation of History in Post-War American Fiction (Universitas, 2001), oraz Od mitu do ekologii: Poezja W.S. Merwina (WUJ, 2018). Współredagował kilkanaście tomów zbiorowych. Jest redaktorem popularnej antologii literatury amerykańskiej The College Anthology of American Literature, oraz współredaktorem The College Anthology of English Literature.

Profesor Zygmunt Mazur związany jest z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie od momentu powstania uczelni. W latach 1990–1998 pracował w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tarnowie (gdzie pełnił również rolę opiekuna naukowego), a od 1998 pracuje na Wydziale Humanistycznym PWSZ, gdzie wykłada historię literatury amerykańskiej, historię USA, prowadzi ćwiczenia z literatury amerykańskiej oraz seminarium dyplomowe. Prof. dr hab. Zygmunt Mazur pracuje również na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie kieruje Zakładem Historii Literatury i Kultury Amerykańskiej. Ma on też doświadczenie pracy na zagranicznych uczelniach: wykładał na Uniwersytecie w Bordeaux we Francji (semestr), w Troy University w Alabamie, USA (rok) oraz w University of Northern Iowa, USA (rok). Wygłaszał wykłady gościnne na wielu uniwersytetach europejskich (m.in. w Exeter, Londynie, St. Andrews, Kolonii, Padwie, Rzymie, Salzburgu, Genewie, Zurychu, Lozannie) oraz kilku amerykańskich (m.in. na Middle Tennessee State University oraz University of California, Santa Cruz).

Tytuł profesora w określonej dziedzinie nauk nadaje nauczycielowi akademickiemu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wniosek Rady Doskonałości Naukowej, która zastąpiła działającą do końca 2020 r. Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.