Wystawa 80. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej w Domu Technika NOT w Tarnowie

28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 16.30 w Domu Technika NOT w Tarnowie, Rynek 10, sala 222 odbędzie się Wystawa z okazji 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, która połączona zostanie z konferencją naukowo-techniczno-historyczną.

Program konferencji:

  1. Otwarcie Konferencji – mgr inż. Renata Łabędź, Prezes Zarządu Rady FSNT NOT w Tarnowie.
  2. „Wojna zaczęła się w Tarnowie” – Sytuacja polityczna w Europie przed rokiem 1939 i przygotowania do wojny, ważniejsze bitwy z Niemcami i Sowietami w kampanii wrześniowej, deportacje ludności polskiej, Katyń, tarnowscy żołnierze września – Lesław Świętochowski, Prezes Oddziału SIMP w Tarnowie
  3. „Bohater niejedno ma imię” – dr Eliza Krzyńska-Nawrocka, PWSZ w Tarnowie
  4. „Porównanie stanu uzbrojenia Armii polskiej, Armii niemieckiej – Wehrmachtu i Armii ZSRR w kampanii wrześniowej, kawaleria polska, ułani” – Lesław Świętochowski, Prezes Oddziału SIMP w Tarnowie.
  5. Zwiedzanie Wystawy.
  6. Zakończenie Konferencji.

Serdecznie zapraszamy w imieniu Pani Prezes Zarządu Rady FSNT NOT w Tarnowie (mgr inż. Renata Łabędź) oraz Działu Badań Naukowych PWSZ w Tarnowie.