dr inż. Marek Chyc z wykładem w Serbii

W dniach 21-23 października 2019 r. w Belgradzie odbyło się seminarium Chemical Weapons Convention and Chemical Safety and Security Management for Member States of the OPCW in the Eastern Europe Region. Wydarzenie zorganizowane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska Republiki Serbskiej i Organizację ds. Zakazu Broni Chemicznej (organizacji uhonorowanej Pokojową Nagrodą Nobla w 2013 r.). W ramach seminarium wykłady wygłosili przedstawiciele: Albanii, Armenii, Gruzji, Macedonii Północnej, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Ukrainy, Włoch, Niemiec, Chin i Polski. Polskę reprezentował i wykład wygłosił dr inż. Marek Chyc, pracownik katedry Ochrony Środowiska PWSZ. Tematem wystąpienia naszego wykładowcy była konieczność zbudowania mostu pomiędzy wyższym i średnim szkolnictwem zawodowym a potrzebami przemysłu. Szczególnie tematyka należytego przygotowania studentów i uczniów w obszarze bezpieczeństwa procesowego, ale również sprawy związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.