Ukazał się nowy numer czasopisma „Humanities and Cultural Studies”!

Komputer i książki - ilustracyjne

Okładka HCS -1-2021Miło nam poinformować, że po rocznej przerwie ukazał się kolejny numer kwartalnika „Humanities and Cultural Studies”. Czasopismo wydawane jest w formie elektronicznej. Zapraszamy na stronę internetową!

W najnowszym numerze znajdziecie Państwo artykuły pracowników naukowych reprezentujących Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie.

Leszek Hońdo w pracy zatytułowanej Najstarsze nagrobki na żydowskim cmentarzu w Tarnowie przedstawia zabytki sztuki sepulkralnej, które możemy podziwiać na cmentarzu żydowskim w Tarnowie. Najstarsze z nich pochodzą z drugiej połowy XVII wieku i są świadectwem kultury nie tylko tarnowskich Żydów, ale w ogóle Żydów polskich.
Czytaj artykuł 

Żydowski cmentarz  i Pochówki zmarłych po II wojnie światowej na cmentarzu żydowskim w Tarnowie analizuje także Sławomir Pastuszka. Okazuje się, że pochówki i nagrobki, które do tej pory nie stanowiły znaczącego obiektu zainteresowania wśród historyków i epigrafików, stanowią bardzo cenne źródło do poznania losów społeczności żydowskiej w Tarnowie i okolicy po holokauście.
Czytaj artykuł

Tarnowska gmina żydowska jest także tematem kolejnego artykułu, zatytułowanego  Z dziejów tarnowskiego rabinatu. Trzy dokumenty z 1743 roku. Autor artykułu – Adam Kaźmierczyk – opisuje konflikt pomiędzy miejscowym rabinem a starszym ziemskim oraz rolę w tym sporze dziedzica Pawła Karola Sanguszki.
Czytaj artykuł

Sylwetka Kaspra Cichockiego – urodzonego w Tarnowie pisarza religijnego, erudyty i duchownego – była przedmiotem pracy badawczej Marka Smoły z PWSZ w Tarnowie. Artykuł Kasper Cichocki (1545–1616) — katolicki polemista z Tarnowa stanowi biografię pisarza, który zasłynął jako autor dwóch łacińskich tekstów biorących w obronę zakon jezuitów, atakowanych za bezkompromisowość w zwalczaniu mieszkających w Polsce protestantów. Zwłaszcza praca Alloquiorum Osieciensium stała się głośna w kraju i Europie, spotykając się z ostrą reakcją dyplomatyczną dworu londyńskiego, połączoną z żądaniem ukarania autora i publicznego spalenia jego dzieł.
Czytaj artykuł

Sprawy lokalne podejmowane przez posłów z okręgu Rzeszów na forum Sejmu Ustawodawczego w latach 1919–1920 są tematem ostatniego w tym tomie artykułu. Autor – Tomasz Sumara – pokazuje, jak parlamentarzyści, zabierając głos na forum parlamentu, podejmowali problemy dotyczące regionów, z których się wywodzili, stając się jednocześnie reprezentantami wyborców i ich interesów.
Czytaj artykuł

Zapraszamy do lektury i zachęcamy autorów do składania własnych prac do publikacji w czasopiśmie „Humanities and Cultural Studies”. Zasady publikacji i instrukcje dla autorów znajdziecie Państwo na stronie czasopisma pod adresem: Moje manuskrypty | Humanities and Cultural Studies (hcsjournal.pl)