Tydzień z klastrami w programie Horyzont Europa

Horyzont Europa - baner

NCBR zaprasza na cykl spotkań poświęconych klastrom, czyli obszarom tematycznym II filaru programu Horyzont Europa – Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa. Wydarzenie planowane w formie online, odbędzie się w dniach 19–23 kwietnia 2021.

W ramach nowo otwartego programu Horyzont Europa będzie możliwość uzyskania finansowania projektów o bardzo szerokim zakresie tematycznym, na różnych poziomach gotowości technicznej, realizowanych przez konsorcja międzynarodowe. Na tę część programu Horyzont Europa, przeznaczona jest ponad połowa łącznego budżetu – czyli ponad 50 mld euro.

Zagadnienia zostały zebrane w 6 obszarów tematycznych (klastrów). W każdym z tych obszarów będą ogłaszane konkursy, w ramach których Komisja Europejska określi wyzwania, którym powinni sprostać wykonawcy projektów. W trakcie wydarzenia omawiane będą problemy związane z poszczególnymi klastrami (tematami).

Termin: 19–23 kwietnia 2021; rozpoczęcie codziennie o godzinie 10:00.

Rejestracja i szczegóły dotyczące poszczególnych dni: