Tydzień z Klastrami – 6: Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko – webinarium

Klaster 6 Żywność i biogospodarka - webinarium

W ramach cyklu wydarzeń pod wspólnym tytułem „Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa” Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  zaprasza na webinarium dotyczące Klastra 6: Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

Termin: 20 października 20201, godz. 10:00-14:00.
Udział w webinarium jest bezpłatny, obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja.

Klaster 6 ma na celu poprawę wiedzy i innowacji w celu wzmocnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa żywnościowego, a także przyspieszenie przejścia na zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, przy jednoczesnym poszanowaniu granic planety. Wyzwania stojące przed Klastrem 6 są złożone i wymagają podejścia systemowego, obejmują:

  • zatrzymanie utraty różnorodności biologicznej,
  • neutralność klimatyczną produkcji pierwotnej,
  • zarządzanie zasobami w obiegu zamkniętym,
  • poprawienie lub stworzenie nowych zrównoważonych systemów żywnościowych oraz
  • zapobieganie powstawaniu i usuwanie zanieczyszczeń.