Spraw, aby pobyt w szpitalu był lepszym doświadczeniem – Hackathon – konkurs dla studentów!

Heckathon-Krakow-baner

LifeScience Krakow EIT Health Hub zaprasza studentów do udziału w programie Hackathon. Program ma na celu znalezienie rozwiązań dla kilku z wielu problemów negatywnie wpływających na doświadczenie i złe wspomnienia Pacjenta z pobytu w szpitalu.

Zgłoszenia uczestników tylko do 21.10.2022! Rejestracja przez formularz na stronie EITHealth.

Do rywalizacji organizatorzy zapraszają zespoły studenckie (maks. 6 osób) składające się z osób reprezentujących różne kierunki i specjalności oraz doświadczenia. Zgłaszać mogą się również osoby indywidualne, z których stworzone zostaną kolejne zespoły uczestników.

Celem rywalizacji jest przedstawienie koncepcji i ew. prototypów rozwiązań technologicznych, technicznych lub organizacyjnych, których zastosowanie pomoże zmniejszyć ilość negatywnych zdarzeń, czy negatywnych sytuacji, występujących na wszystkich etapach leczenia szpitalnego. Rozwiązania te powinny skupiać się na problemach o charakterze organizacyjnym (procesy, logistyka, komunikacja).

Kraków, I-Days 2022 odbędzie się w dwóch etapach: 25-26 października (online – prezentacja wyzwań i praktyczne narzędzia – szkolenie z design thinking i pitchingu) oraz 8-9 listopada (na żywo – praca nad rozwiązaniami oraz ich prezentacja).

Nagrody

Suma nagród pieniężnych wynosi 20 000 zł. Dodatkowo 3 osoby z najlepszego zespołu wezmą udział w finale EIT Health Innovation Days w Wiedniu (24-25 listopada).

Szczegółowy Harmonogram działań:

  1. Zgłoszenia chętnych do uczestniczenia w EIT Health i-Days 2022 w Krakowie (17-21.10.2022)
  2. Kwalifikacja uczestników i informacja o zespołach (10.2022)
  3. I-Days Część 1: Prezentacja programu, przedstawienie wyzwania i problemów; szkolenia z metodyki design thinking oraz pichingu (25-26.10.2022 – online via Zoom)
  4.  I-Days Część 2: Hackathon – praca zespołowa, mentoring i prezentacje rozwiązań (8-9.11.2022 – na żywo, Klub Arka, UR, . 29 listopada 50)
  5. Ocena jury i ogłoszenie wyników (9.11.2022 – na żywo, Klub Arka, UR, . 29 listopada 50)
  6. Finał EIT Health i-Days 2022 w Wiedniu, Austria (24-25.11.2022)

Szczegółowe informacje na naszej stronie:

Spraw, aby pobyt w szpitalu był lepszym doświadczeniem – poznaj szczegóły hackathonu #EITHealth I-Days
• Spraw, aby pobyt w szpitalu był lepszym doświadczeniem – dołącz do hackathonu #EITHealth I-Days

Masz więcej pytań?
Informacji udziela: Beata Osolińska:bosolinska@lifescience.pl