Seminarium – 30 października 2017 r.

mgr Przemysła Zając
Zakład Pielęgniarstwa, Instytut Ochrony Zdrowia PWSZ
Zawartość wapnia i witaminy D w organizmie a skład ciała i występowanie zespołu metabolicznego u osób starszych

Zespół metaboliczny dotyka obecnie coraz większą grupę ludzi. Wraz z nadwagą stanowi jedno z głównych wyzwań światowego i krajowego zdrowia publicznego. Badania poziomu witaminy D prowadzone w ostatnich latach dostarczają informacji dotyczących wielokierunkowego działania tego składnika na organizm człowieka. Udowodniono, że wapń wpływa nie tylko na jakość budowy kośćca, ale również pełni w organizmie wiele funkcji regulacyjnych. Niestety coraz częściej stwierdza się, iż poziomy zarówno witaminy D jak i wapnia w surowicy krwi są poniżej normy. Problem ten dotyczy coraz większej części populacji.
Doniesienia naukowe wskazują na istnienie zależności pomiędzy spożyciem wapnia, poziomem witaminy D w organizmie, a występowaniem zespołu metabolicznego i nadwagi. Doniesienia te sugerują, że ryzyko wystąpienia tych schorzeń wzrasta wraz z wiekiem. Nie znajduje się jednak dostatecznej liczby podobnych analiz u osób starszych, dlatego uzasadnionym jest prowadzenie dalszych badań w tej tematyce, mających na celu opracowanie skutecznych metod zapobiegania tym schorzeniom.

Badania prowadzone w ramach pracy doktorskiej pod kierunkiem dr hab. n. o zdr. prof. UJK Edyty Suligi w Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach.