Pierwszy numer TCN Nauki techniczne i ścisłe

Pierwszy numer Tarnowskich Colloquiów Naukowych – Nauki techniczne i ścisłe powstał w wyniku współpracy Instytutu Politechnicznego i Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego. Jest to czasopismo o charakterze interdyscyplinarnym, typu Open Acces, które zawiera 12 recenzowanych artykułów naukowych. Wszystkie artykuły wkrótce będą dostepne w formie elektronicznej na stronie internetowej czasopisma.