PWSZ w Nowym Sączu – zaproszenie do publikacji!

Redakcja czasopisma „Journal of Engineering, Energy and Informatics”, którego wydawcą jest Instytut Techniczny Państwowej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zaprasza pracowników naukowych do składania tekstów do publikacji w kolejnym numerze periodyku.
Czasopismo jest wydawane w wersji papierowej (wersja pierwotna) oraz elektronicznej. Artykuły naukowe mogą dotyczyć zagadnień:

 • inżynierii mechanicznej
 • inżynierii produkcji
 • przetwórstwa
 • logistyki oraz magazynowania i przechowywania
 • zarządzania produkcją oraz usługami
 • budowy i eksploatacji maszyn oraz linii produkcyjnych
 • przemysłu bioenergetycznego
 • informatyki dla inżynierii produkcji i usług
 • elektroniki i inżynierii informatycznej
 • mechatroniki
 • zagadnień związanych z inżynierią środowiska (w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych).

Prace można nadsyłać w terminie do 28.02.2021 r.

Kontakt z redakcją: jeei@pwsz-ns.edu.pl.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.jeei.pwsz-ns.edu.pl