Nowa monografia Mireli Alhasani Dubali

Okładka Wydawnictwa PWSZ

Zapraszamy Państwa do lektury najnowszej monografii opublikowanej przez Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie: Developing specialized English programs at university level to match the communicative needs of the European market.

Monografia Developing specialized English programs at university level to match the communicative needs of the European market, której autorką jest Mirela Alhasani Dubali, podejmuje problem rozwoju specjalistycznych programów nauczania języka angielskiego na poziomie uniwersyteckim i dostosowywania umiejętności komunikacyjnych studentów do wymogów rynku europejskiego. Swoją analizę autorka prowadzi w oparciu o system nauczania języka angielskiego w Albanii.

Określony problem badawczy, postawione hipotezy, założone cele, przyjęta metodologia i przeprowadzony zakres badań składają się na spójne tematycznie rozważania naukowe. Autorka wskazuje w nich na ujęcie historyczne i obecny stan programów języka angielskiego, przedstawia stosowane w przeszłości i teraźniejszości metody nauczania, proponuje progresywne rozwiązania w tym zakresie. Do tych ostatnich zalicza modele promujące profilowane nauczanie języka dla celów specjalistycznych (ESP – English for Special Purposes) jako optymalną dla XXI wieku formę nauki języka angielskiego.

Więcej informacji o autorce i monografii na stronie Wydawnictwa PWSZ. Zapraszamy!