Majowe wykłady otwarte z krystalografii kwantowej – 19.05 godz. 16:00

Mikrofon w sali konferencyjnej - zdjęcie ilustracyjne

W imieniu organizatorów zapraszamy na majowe wykłady otwarte z cyklu: Distinguished Lectures on Quantum Crystallography and Complementary Fields.

Wykłady rozpoczną się 19 maja 2022 r. o godz. 16:00. W tym dniu zaprezentowane zostaną:

  1. Lecture 10: Christian Jelsch (CNRS & Université de Lorraine, Nancy, France) : Charge Density  & Intermolecular Interactions
  2. Lecture 11: Thomas Barend (Max Planck Institute for Medical Research, Heidelberg, Germany): Watching Molecules at Work with Free-Electron Lasers

Wykłady są bezpłatne, ale wymagają wcześniejszej rejestracji na stronie: https://qcrwebinar.chem.uw.edu.pl

Czas trwania wykładów to około 35 minut Po każdym wykładzie przewidziana jest 15-minutowa sesja Q & A.

Wykłady organizowane są pod patronatem Komisji Krystalografii Kwantowej IUCr (Quantum Crystallography Commission of IUCr), Europejskiego Stowarzyszenia Krystolagraficznego (European Crystallographic Association) oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.