Kultura fizyczna i zdrowie w dobie XXI wieku – konferencja studencko-doktorancka

Sala konferencyjna - zdjęcie ilustracyjne

Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Studenckie Koło Naukowe Podróżników, Studenckie Koło Naukowe Antropometrii oraz Profilaktyki Otyłości i Chorób Niezakaźnych zapraszają na:

Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową pt. Kultura fizyczna i zdrowie w dobie XXI wieku

Termin: 13 maja 2022 r.
Miejsce: Rzeszów

Cel konferencji

Stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów i doktorantów w dziedzinie
nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Zakres tematyczny

  1. Kultura fizyczna: wychowanie fizyczne i sport.
  2. Turystyka i rekreacja: aktywne formy turystyki i rekreacji.
  3. Zdrowie: aktywność fizyczna, edukacja zdrowotna; współczesny styl życia.

Publikacja

Prace po recenzji zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym: „Scientific Review of Physical Culture”.

Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.
Organizator przyjmuje wyłącznie prace, których pierwszymi autorami są studenci oraz absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022,
pod warunkiem, że byli studentami w trakcie realizowania zgłaszanej pracy.

Udział w Konferencji będzie bezpłatny. Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w konferencji.

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać w terminie do 28.02.2022 przez link:  https://forms.gle/CMpjxNk7Cc3hnNKr8.

Kontakt z organizatorami: konferencjanaukowaurz2022@gmail.com

Komunikat nr 1