Kolejna Tarnowska Innowacja dla pracownika PWSZ !

5 grudnia 2017 roku w Sali Lustrzanej dr inż. Marek Chyc, pracownik Zakładu Ochrony Środowiska PWSZ otrzymał nagrodę Prezydenta Tarnowa i zaszczytny tytuł „Pionier Innowacji” w konkursie Tarnowska Innowacja 2017 za pracę pt. „Ekologiczny dodatek do węgla”. Jest to druga z rzędu nagroda w tej kategorii którą otrzymuje pracownik naszej Uczelni. Dr Chyc jest wykładowcą naszej uczelni oraz pracownikiem Grupy Azoty S.A.. W 2002 roku ukończył kierunek Chemia stosowana a w 2004 kierunek Technologia materiałów w PWSZ. Następnie ukończył studia magisterskie w Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Chemii) a następnie studia doktoranckie w Głównym Instytucie Górnictwa (GIG) w Katowicach. Tematem jego pracy doktorskiej były właśnie modyfikatory procesu spalania węgla, praca ta uzyskała uznanie recenzentów i Rady Naukowej  GIG. Tematyka dodatków paliwowych zyskała również uznanie Marszałka Województwa Małopolskiego który przyznał naszemu pracownikowi stypendium „Doctus” za „wybitne osiągnięcia naukowe sprzyjające rozwojowi Województwa Małopolskiego”.

Czym jest innowacja którą doceniła kapituła konkursu ?

Innowacyjny dodatek do węgla to kompozycja trzech składników aktywnych w procesie spalania opatentowana w Polsce i większości krajów w Europie. Dodatki paliwowe dla węgla były już ponad 100 lat temu jednak ich skład chemiczny był niewłaściwy. Większość z nich zawiera bowiem związki chloru, siarki i miedzi. Tak dobrane składniki powodują szereg negatywnych efektów takich jak korozja elementów kotła i przewodów spalinowych oraz emisję niebezpiecznych ksenobiotyków do środowiska. Dopiero opracowanie za pomocą metod chemometrycznych innowacyjnego dodatku paliwowego pozwoliło wyeliminować te wady w oparciu o nową formułę wolną od wymienionych wcześniej pierwiastków. Składniki aktywne nowego dodatku paliwowego ograniczają emisję do środowiska głównie: wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), tlenku siarki(IV), tlenku węgla(II), wolnych rodników, lotnych związków organicznych (LZO) i sadzy która trafiając do atmosfery w postaci pyłu zawieszonego (PM10 i PM2,5) stanowi czynnik chorobotwórczy i odpowiada za obniżenie jakości naszego życia i wpływa na jego skrócenie (w Polsce średnio o 12 miesięcy). Nowy dodatek paliwowy zwiększa również sprawność cieplną kotła, dzięki czemu możliwa jest oszczędność opału.

 

Wynalazki dra Chyca i dra Króla nagrodzonego w ubiegłym roku pokazują, że tarnowska PWSZ nie tylko kształci studentów, ale również prowadzi badania stosowane, których efekty mogą mieć znaczenie środowiskowe, ekonomiczne i użytkowe. Jest to tym bardziej istotne, że PWSZ zmieniła profile kształcenia studentów z ogólnoakademickich na praktyczne.