Ogłoszenie wyników konkursu na granty wewnętrzne

W związku z bardzo dużą liczbą otrzymanych wniosków, ostateczna lista projektów które otrzymały finansowanie zostanie ogłoszona na stronie DBN najpóźniej 31.12.2017.