Journal Checker Tool (JCT) – nowe narzędzie dla realizujących projekty!

Dane badawcze - grafika ilustracyjna

Journal Checker Tool (JCT) to nowe narzędzie umożliwiające weryfikację czasopism naukowych pod kątem zgodności polityki publikacyjnej wydawców z planem S!

O Planie S pisaliśmy już na naszej stronie: NCN oficjalnie wprowadza Plan S!!! . Zgodnie z nim wszystkie efekty badań naukowych realizowanych ze środków publicznych zarówno publikacje, jak i dane badawcze, powinny być udostępnione bez żadnych ograniczeń technicznych i czasowych. Uruchomiona właśnie wyszukiwarka pozwala sprawdzić, czy czasopismo, w którym zamierzamy opublikować artykuł, oferuje możliwość publikacji w otwartym dostępie, zgodnie z licencją CC BY, bez embarga i czy autorzy mają możliwość zachowania praw autorskich.

Wyszukiwanie polega na podaniu tytułu czasopisma lub numeru ISSN oraz nazwy instytucji finansującej badania i zatrudniającej badacza. Wyszukiwarka bazuje na serwisach Shareyourpaper.org Permissions i Directory of Open Access Journals (DOAJ); jej funkcje zostały szczegółowo opisane w przewodniku udostępnionym na stronie Koalicji S.

Przejdź do przeglądarki JCT