Nowa punktacja dla czasopism i konferencji naukowych!

Czasopisma 2 - zdjęcie ilustracyjne

1 grudnia 2021 r. ukazał się nowy, rozszerzony i zmieniony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (zob. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1.12.2021).

W wykazach znalazło się 32 676 czasopism oraz 1701 cyklicznych międzynarodowych konferencji naukowych. Za publikację artykułów w czasopismach lub materiałach konferencyjnych umieszczonych w wykazach Ministra można otrzymać 20-200 punktów.  Punktacja publikacji jest istotna dla ewaluacji jakości prac badawczych, prowadzonych w uczelniach w ramach poszczególnych dyscyplin (ocena w ramach tzw. Kryterium I). Zgodnie z obowiązującymi przepisami badacze wskazują do ewaluacji maksymalnie cztery najwyżej punktowane publikacje z okresu objętego oceną.

– Publikacja w grudniu kolejnego wykazu czasopism i konferencji punktowanych jest niezwykle istotna, ponieważ w tym miesiącu kończy się 5-letni okres rozliczeniowy obowiązujący w najbliższej ewaluacji, zaplanowanej w 2022 r. Ocena jakości działalności naukowej obejmie wszystkie uczelnie, w których prowadzone są prace badawcze. Wysoka punktacja osiągnięć pracowników przekłada się na uzyskanie w ramach dyscypliny wysokiej kategorii naukowej, a ta z kolei na uzyskanie odpowiednio wysokiej subwencji na działalność naukową, z której uczelnie będą korzystać przez kolejne cztery lata – mówi mgr Lidia Matuszewska, pracownik Działu Badań Naukowych.

Na stronie MEiN zamieszczono dodatkowo wykaz dyscyplin przypisanych do czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych (w formie pliku xlsx). Zapraszamy do zapoznania się z nowym wykazem i przypisanymi do periodyków dyscyplinami naukowymi!