Przedsiębiorstwo symulacyjne SYMTUR

Sala SYMTUR powstała w wyniku realizacji projektu „Symulacyjne przedsiębiorstwo turystyczne jako innowacyjna metoda praktycznego kształcenia na nowej specjalności – Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim”. SYMTUR to nowoczesna pracownia komputerowa, pozwalająca w warunkach realistycznie odtworzonego  działu zarządczo-organizacyjnego przedsiębiorstwa na efektywne realizowanie procesu dydaktycznego.

Pracownia posiada 18 stanowisk komputerowych dla studentów wyposażonych w aktualne oprogramowanie wykorzystywane w podmiotach gospodarczych, dzięki czemu absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy bez konieczności długiego przyuczania się do realiów konkretnego stanowiska pracy. Zainstalowane oprogramowanie umożliwia wykorzystanie sprzętu także do  przetwarzania danych dla potrzeb działalności naukowej pracowników Instytutu (program Statistica). Sala regularnie wykorzystywana jest do realizacji szkoleń, kursów i warsztatów.