Laboratorium pomiarowe Zakładu Chemii

Spektrometr FT-IR, Nicolet iS5

Przeznaczenie:

Szybka i niedestrukcyjna metoda pomiaru widma podczerwonego próbek stałych, płynnych i gazowych.

Parametry techniczne:

 • tryb pomiaru: metoda transmisyjna i refleksyjna,
 • zakres spektralny: 7800-350 cm-1,
 • stosunek sygnału do szumu (2200 – 2100 cm-1)
  • 8 000:1 wartość „peak-to-peak” dla pomiaru 5 s,
  • 22 000:1 wartość „peak-to-peak” dla pomiaru 1 min,
 • rozdzielczość spektralna minimalna 0.5 cm-1,
 • detektor DLaTGS,
 • źródło promieniowania: laser diodowy z kontrolą temperatury,
 • zabezpieczone przed wilgocią przez powłokę BaF2 okienka KBr,
 • przystawka 1-odbiciowa (ZnSe) oraz 10-odbiciowa,
 • przystawka do pomiaru gazów.

Galeria:


Mineralizator mikrofalowy MAGNUM II

Przeznaczenie:

jest urządzeniem przeznaczonym do rozkładu próbek metodą mokrą (roztwarzanie w kwasach), w naczyniach zamkniętych, pod zwiększonym ciśnieniem. Próbki są ogrzewane mikrofalowo w teflonowych fiolkach, a podczas procesu kontrolowana jest temperatura i ciśnienie. Zapewnia to optymalny i szybki przebieg rozkładu próbek. Mineralizator można także wykorzystać do syntez organicznych.

Parametry techniczne:

 • moc grzewcza: 600 W.
 • wyposażony w naczynia teflonowe o poj. 108 ml,
 • chłodzenie wodne, podciśnieniowe usuwanie oparów,
 • system pomiaru temperatury oraz ciśnienia w trakcie reakcji rozkładu, oraz detektor mocy odbitej.

Galeria:


Spektrometr absorpcji atomowej, Agilent model 240Z AA

Przeznaczenie

Aparat pozwala na oznaczenie wielu metali (Cd, Pb, Cu, Ni, As, Cr, Mn, Hg, Se) w różnego rodzaju próbkach na poziomach stężeń rzędu kilku-kilkudziesięciu ppb.

Parametry techniczne:

 • optyka 1-­wiązkowa z polaryzatorem o wysokiej wydajności,
 • korekcja w oparciu o poprzeczny efekt Zeemana z polem magnetycznym regulowanym w zakresie 0.1-0.8 T,
 • moduł mocowania 4 lamp, możliwość stosowania lamp o podwyższonej wydajności (tzw. super­lamp),
 • monochromator w układzie Czerny­Turner 250 mm z siatką dyfrakcyjna holograficzną 1200 linii/mm,
 • szczelina spektralna 0.2/0.5/1.0 nm,
 • detektor: fotopowielacz (R446),
 • atomizer grafitowy z zakresem temperatur 40÷3000°C i z czasem narostu temperatury 2000 °C/s,
 • konstrukcja mechaniczna głowicy wykonana z tytanu, zamknięta optycznie okienkami kwarcowymi.

Galeria:


Chromatograf gazowy firmy Shimadzu, model Nexis 2030

Przeznaczenie:

Aparat przeznaczony jest do analizy jakościowej i ilościowej złożonych mieszanin substancji, które są lotne w warunkach analizy (orientacyjnie do 350-400°C).

Dane techniczne:
 • detektor cieplno-przewodnościowy (TCD) – uniwersalny detektor, którego głównym zastosowaniem jest analiza gazów,
 • detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) – czuły na związki organiczne,
 • maksymalna temperatura pracy: 450°C,
 • dozownik do próbek ciekłych (pracujący w trybie split/splitless) oraz dozownik do próbek gazowych,
 • programowana temperatura i przepływy gazów.

Galeria: