Projekty naukowo-badawcze

Projekty naukowo-badawcze realizowane przez pracowników PWSZ w Tarnowie:

  • aktualne
  • zakończone

Informacje o dostępnych konkursach:

  • NCN
  • NCBiR
  • MNiSW