Granty Uczelniane

Kto może ubiegać się o granty wewnętrzne?

O dofinansowanie projektów naukowych wewnętrznych mogą ubiegać się pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni, dla których PWSZ w Tarnowie jest podstawowym miejscem pracy. Projekt nie może być finansowany z innych źródeł.

Jaki jest okres realizacji projektów?

Fundusze przyznawane są na okres jednego roku z możliwością kontynuacji w roku następnym.

Jaka jest kwota dofinansowania?

Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 20 000 zł.

Na co mogą być przeznaczone środki z grantów wewnętrznych?

Otrzymane środki mogą być przeznaczone na:

  • zakup aparatury,
  • zakup drobnego sprzętu,
  • zakup materiałów zużywalnych, niezbędnych do prowadzenia badań,
  • pokrywanie kosztów usług obcych, jeśli nie będą one mogły zostać zrealizowane
    w ramach Uczelni,
  • zakup licencji na oprogramowanie,
  • pokrycie kosztów związanych z opublikowaniem wyników badań,
  • pokrycie kosztów wyjazdów terenowych.
Kiedy aplikować?

Zakończono nabór wniosków w V edycji konkursu (2022).

Regulamin dofinansowania wewnętrznych projektów naukowych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

Rozstrzygnięte konkursy (2018-2021)

IV Edycja (2021) – realizowane projektu badawcze

III Edycja (2020) – realizowane projekty badawcze

II Edycja (2019) – wykaz projektów dopuszczonych do realizacji

I Edycja (2018) – wykaz projektów dopuszczonych do realizacji