Jak efektywnie zarządzać osiągnięciami publikacyjnymi?

Czasopisma - zdjęcie ilustracyjne

W ostatnich latach świat nauki zmienia się dynamicznie. Pojawiają się nowe sposoby upowszechniania i dystrybucji treści prac naukowych. Aby osiągnąć sukces, nie wystarczy już tylko publikować wyników prac badawczych, trzeba też zadbać o to, by dotarły do czytelników, czyli zostały w efektywny sposób upowszechnione. Większy krąg odbiorców to liczniejsze cytowania i wyższe wskaźniki bibliometryczne.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia szkolenia przygotowanego przez dra hab. Sergiusz Łuczaka z Politechniki Warszawskiej: Bibliometryk kontra naukowiec: indeks Hirscha, cytowania, impact factor, zamieszczonego na  kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yH0ZhK9IDOM&t=3s