wymagania_techniczne

Wykaz stron internetowych z informacjami na temat trybu uzyskania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na uczelniach technicznych:

 1. Politechnika Warszawska
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza
 3. Politechnika Wrocławska
 4. Politechnika Gdańska
 5. Politechnika Łódzka
 6. Politechnika Śląska
 7. Politechnika Poznańska
 8. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 9. Politechnika Lubelska (dr; dr hab.)
 10. Politechnika Krakowska
 11. Politechnika Częstochowska
 12. Wojskowa Akademia Techniczna
 13. Politechnika Białostocka
 14. Politechnika Opolska
 15. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 16. Politechnika Koszalińska (dr; dr hab.)
 17. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 18. Politechnika Świętokrzyska
 19. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 20. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 21. Uniwersytet Morski w Gdyni