Seminarium – 28 października 2016 r.

mgr Ewa Bujak
Instytut Sztuki PWSZ
Klocki do rehabilitacji dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami motoryki dużej

Celem niniejszej pracy jest prezentacja zaprojektowanej zabawki rehabilitacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym usprawniającej motorykę dużą. Wczesna wielokierunkowa i konsekwentna interwencja rehabilitacyjna w placówkach przedszkolnych pozwala na usprawnienie i wyrównanie deficytu ruchowego dzieci niekwalifikujących się do placówek integracyjnych. Rozwój, jak i wzmocnienie układu nerwowego następuje poprzez ruch, który głównie jest inicjowany poprzez zabawę. Rehabilitacja w formie zabawy jest najskuteczniejsza.

Trudności diagnostyczne zaburzeń przetwarzania sensorycznego uświadamiają, jak ważny jest rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. Zastosowanie zestawu rehabilitacyjnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pozwala wyrównać dotychczas niezdiagnozowane deficyty przetwarzania sensorycznego. Zabawa jest narzędziem do nauki i rozwoju.

Przygotowanie różnorodnych konfiguracji klocków doskonali i stymuluje większość funkcji układu ruchowego z układem przedsionkowym, dotykowym i kinestetycznym dziecka. Sekwencje ruchów trenują adaptację umiejętności ruchowych do zmiennych warunków otoczenia. Przedszkolak doskonali koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową, wzmacnia układ nerwowy poprzez ruch. Następuje usprawnianie motoryki małej i dużej. Odkrycia naukowe z neurobiologii z ostatnich lat podkreślają związek aktywności ruchowej z procesem uczenia się. Prawidłowy rozwój ruchowy dziecka i będące jego konsekwencją ruchy dowolne niezbędne są do osiągnięcia gotowości szkolnej.

 

Dr Krzysztof Kleszcz
Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, Zakład Chemii PWSZ
Atomowa spektrometria absorpcyjna – możliwości analityczne

W związku z niedawnym zakupem spektrometru absorpcji atomowej dla Zakładu Chemii, na wykładzie zostanie krótko przedstawiona zasada działania tej metody oraz możliwości jej wykorzystania w różnych dziedzinach nauki.