Seminarium – 30 maja 2017 r.

Dr inż. Marek Chyc
Specjalista analityk w Grupie Azoty S.A. , starszy wykładowca w Zakładzie Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie,
Jak spalać węgiel w sposób ekologiczny i ekonomiczny  – dodatki paliwowe ?

Spalanie paliw kopalnych dostarcza energii elektrycznej i cieplnej dla celów mieszkalnych oraz dla przemysłu. Zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju należy poszukiwać i rozwijać technologie bazujące na odnawialnych źródłach energii (OZE), gdyż zasoby paliw kopalnych są ograniczone. Chociaż odnawialne źródła energii są niezwykle perspektywiczne, to jednak są to technologie w początkowej fazie rozwoju. Co więcej, ze względu na dynamiczny rozwój wielu gospodarek światowych prognozuje się ciągły wzrost zapotrzebowania na energię, jak również ciągły wzrost zapotrzebowania na paliwa kopalne.
Spalanie węgla pomimo wielu zalet, takich jak stabilność dostaw energii, niska cena w przeliczeniu na jednostkę energii, dostępność surowca ma również wady. Do wad należy wysoka emisja pyłów, w tym rakotwórczej sadzy, metali ciężkich czy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), prekursorów kwaśnych deszczy oraz gazów cieplarnianych. Ze względu na duże zapotrzebowanie na węgiel kamienny w Polsce (110 mln ton) i specyfikę spalania, jakość powietrza w Polsce jest zła.
Szczególnie źle wygląda porównanie Polski i innych krajów europejskich. Wysoka emisja pyłów i WWA to obecnie najważniejsze zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju. Z tej właśnie przyczyny szacowane skrócenie czasu życia statystycznego Polaka wynosi obecnie około 12 miesięcy. Należy również wspomnieć o wzroście zachorowalności na choroby nowotworowe i układu krążenia jakie wiążą się ze złą jakością powietrza.
Mając na uwadze obniżenie uciążliwości środowiskowej spalania węgla kamiennego rozwijane są tzw. czyste technologie węglowe (CTW). Celem tych działań jest produkcja energii z węgla kamiennego w sposób ekologiczny. Jednym z przykładów czystych technologii węglowych są dodatki do paliw stałych. Dodatki te stosuje się w ilości do ok. 1% masy spalanego paliwa, a efektem ich stosowania jest obniżenie emisji sadzy i WWA do atmosfery.

 

dr Marcin Żelawski
Adiunkt w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie, członek Rady Pracodawców ds. współpracy z biznesem
Czy dane mają kształt ? Topologiczna Analiza Danych jako przykład innowacyjnego podejścia do eksploracji danych na rynku Big Data

O potencjale metody TDA może świadczyć wywodząca się ze środowiska naukowego firma Ayasdi (www.ayasdi.com), która oferuje usługi eksploracji danych oparte na TDA na rynku amerykańskim. W latach 2012-2015 firma ta została dofinansowana w 7 rundach przez 8 inwestorów typu Venture Capital na łączną sumę ponad 100 mln dolarów.
Katedra Matematyki Obliczeniowej Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ (KMO) jest jednym z trzech największych liderów w tematyce TDA, czego dowodem jest m.in. pierwszy w Polsce grant Google Awards Homology for massive data analysis, grant europejski oraz realizowany obecnie przez autora prezentacji we współpracy z firmą S-Labs wielomilionowy projekt Connected Energy (CE) – inteligentny system rozpoznawania odbiorników pracujących w sieci oraz pomiaru zużycia energii elektrycznej (NCBiR, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020). KMO jest twórcą unikalnego oraz jednego z najszybszych pakietów do obliczeń topologicznych (CAPD::RedHom).
Prezentacja w bardzo przystępny sposób, w oparciu o szereg przykładów i animacji, wyjaśni istotę TDA oraz szeroką gamę zastosowań (inżynieria materiałowa, metalurgia, biomedycyna, biochemia, farmakologia, telekomunikacja, energetyka, przetwarzanie obrazów, obrazowanie lotnicze i satelitarne, analityka sportowa itp.).