Konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Otwarte konkursy

TANGO V (wspólnie z NCN)

Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych szczególnie:

 • określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych,
 • wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Budżet konkursu: 30 mln zł
Ogłoszenie konkursu: 22 grudnia 2020 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 lutego 2021 r.
Zakończenie naboru wniosków: 30 czerwca 2021 r. (godz. 16:00)

 • runda 1: 1 lutego do 30 kwietnia 2021 r.
 • runda 2: 1 maja do 30 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie o konkursie

GOSPOSTRATEG VI

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Program GOSPOSTRATEG podzielony został na cztery pułapki rozwojowe:

 • obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu;
 • obszar pułapki braku równowagi;
 • obszar pułapki demograficznej;
 • obszar pułapki słabości instytucji.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu wynosi 1 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu wynosi 6 mln PLN

Budżet konkursu: 80 mln zł
Ogłoszenie konkursu: 7 kwietnia 2021
Rozpoczęcie naboru wniosków: 7 maja 2021 r.
Zakończenie naboru wniosków: 7 lipca 2021 r. (godz. 16:00)

INFOSTRATEG II (projekty tematyczne)

Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Do celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny I konkursu należy:

 • Utworzenie zbiorów danych testowych i stworzenie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań;
 • Rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji;
 • Znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych;
 • Stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe podnoszących jakość produktów/ usług i efektywność procesów.

Z zakresu tematycznego programu wybrano do II konkursu 2 tematy:

 1. TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;
 2. TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej*.

* (konkursem objęte są  kontakty z Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego oraz Urzędem Skarbowym)

Budżet konkursu: 60 mln zł (po 30 mln zł w ramach każdego tematu)
Ogłoszenie konkursu: 6 kwietnia 2021
Rozpoczęcie naboru wniosków: 7 maja 2021 r.
Zakończenie naboru wniosków: 6 lipca 2021 r. (godz. 16:00)

Ogłoszenie konkursu


Najbliższe konkursy

NOWE TECHNOLOGIE W ZAKRESIE ENERGII I

Budżet konkursu: 50 mln zł
Ogłoszenie konkursu: kwiecień/maj 2021
Rozpoczęcie naboru wniosków: czerwiec 2021 r.
Zakończenie naboru wniosków: lipiec 2021 r.

Ogłoszenie o konkursie

CENTRA DOSKONAŁOŚCI AI

Budżet konkursu: 60 mln zł
Ogłoszenie konkursu: kwiecień/czerwiec 2021
Rozpoczęcie naboru wniosków: lipiec 2021 r.
Zakończenie naboru wniosków: wrzesień 2021 r.


Zapowiadane konkursy

GOSPOSTRATEG VII (projekty zamawiane)

Budżet konkursu: 21 mln
Ogłoszenie konkursu: czerwiec 2021 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: lipiec 2021 r.
Zakończenie naboru wniosków: sierpień 2021 r.

INFOSTRATEG III (projekty zamawiane)

Budżet konkursu: 10 mln
Ogłoszenie konkursu: październik 2021 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: listopad 2021 r.
Zakończenie naboru wniosków: grudzień 2021 r.

NOWE TECHNOLOGIE W ZAKRESIE ENERGII I

Budżet konkursu: 50 mln zł
Ogłoszenie konkursu: listopad 2021
Rozpoczęcie naboru wniosków: grudzień 2021 r.
Zakończenie naboru wniosków: I kwartał 2022 r.

Pełny harmonogram konkursów w tym konkursy międzynarodowe na stronie NCBR