Konkursy MNiSW

Zdjęcie ilustracyjne - książkiNarodowy Program Rozwoju Humanistyki

Przedmiotem NPRH jest finansowanie:

  • wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym (modyły „Dziedzictwo narodowe” i „Fundamenty”);
  • wieloletnich projektów badań w Polsce nad najważniejszymi dziełami kultury światowej i wprowadzanie ich do obiegu polskiej humanistyki (podmoduł „Uniwersalia 2.2.”);
  • tłumaczeń na języki kongresowe oraz publikacji najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzania ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej (podmoduł „Uniwersalia 2.1.”).

Drugi konkurs w 2020 r. w programie NPRH (Komunikat MNiSW z dn. 22.09.2020 r.) – składanie wniosków w systemie OSF od 21.12.2020 do 31.01.2021!

Dziedzictwo narodowe – priorytetowe obszary badawcze w drugim konkursie

  • dziecko i dzieciństwo w polskiej kulturze oraz historii – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi itp.;
  • przekłady literatury obcej w Polsce – kompendia wiedzy: bibliografie, słowniki, leksykony, encyklopedie itp.;
  • kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
  • kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

W ramach tego modułu działania należy zaplanować na 60 miesięcy. Koszt realizacji projektu w ramach tego modułu powinien wynieść co najmniej 500 000 zł, jednak nie więcej niż 1 800 000 zł w przypadku projektów nowych.

Fundamenty – tematy w drugiej turze konkursu

  • patriotyzm w świadectwach osobistych – pamiętniki, listy, dzienniki, fotografie, albumy, utwory muzyczne.

W ramach tego modułu działania należy zaplanować na 60 miesięcy. Koszt realizacji projektu w ramach tego modułu powinien wynieść co najmniej 500 000 zł, jednak nie więcej niż 1 800 000 zł.

W sprawach związanych z konkursem prosimy o zgłaszanie się do Działu Badań Naukowych (budynek B, I piętro, poniedziałek-piątek: 8:00-16:00).