Granty stypendialne

Młodzi naukowcy - granty - zdjęcie ilustracyjneProgram START

Konkurs, prowadzony przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, ma wspierać najzdolniejszych młodych naukowców i zachęcać ich do dalszego rozwoju. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które nie przekroczyły 30 roku życia w dniu składania wniosku, są doktorami lub doktorantami lub wykonują w Uczelni prace B+R.

Prowadzone prace badawczo-rozwojowe, obejmujące badania podstawowe (basic research), badania stosowane (applied research) i prace rozwojowe (experimental development), należy udokumentować publikacjami (artykułami w uznanych periodykach naukowych, publikacjami książkowymi).

Uwaga! W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wyniosła 28 000 zł.

Wybrani laureaci programu START mają także możliwość otrzymania stypendium wyjazdowego na pobyt w jednym lub dwóch ośrodkach badawczych za granicą.

Aplikacje można składać do 18 grudnia 2020 r. (termin składania wniosków został przedłużony)

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o konkursie na stronie FNP.