Ponad 120 tys. zł od MNiSW na rozwój Czasopism PWSZ

Ponad 120 tys. zł dotacji na rozwój czasopism wydawanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie przekazało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia skutecznie aplikowała o środki w ramach działalności upowszechniającej naukę (DUN) i znalazła się w gronie najlepszych szkół wyższych, których projekty zostały zakwalifikowane do finansowania w 2019 r.
Z pozyskanych pieniędzy sfinansowane zostanią działania wzmacniające pozycję międzynarodową Czasopism poprzez zadania: Digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet (16 170 zł i 15 570 zł), Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji (37 700 zł i 27 160 zł), oraz Udział uznanych zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji (27 000 zł).