ORCID: Wydział Ochrony Zdrowia

Indywidualne konta pracowników Wydziału Ochrony Zdrowia w systemie ORCID

Dorobek publikacyjny pracowników Wydziału Ochrony Zdrowia

2017

 1. Analiza wstępowania szpitalnych zakażeń układu moczowego w 10-letniej obserwacji oddziału chorób wewnętrznych i nefrologii w Małopolsce / Marta Wałaszek, Małgorzata Kołpa, Zdzisław Wolak, Antoni Sydor, Anna Pelczar. „Tarnowskie Colloquia Naukowe” 2017, 2(3): 141-154.
 2. Analysis of factors that influence on the prevalence of professional burnout among oncology nurses / Małgorzata Kołpa, Beata Jurkiewicz, Katarzyna Broda. „Pielęgniarstwo Polskie/ Polish Nursing” 2017, 66(4): 594-599.
 3. Assessment of the occurrence of nosocomial infections in the Intensive Care Unit in the St. Lukas District Hospital in Tarnów in 2012-2016 / Aleksandra Pełeć, Marta Wałaszek, Agnieszka Gniadek, Małgorzata Kołpa, Wiesław Wolak. „Przegląd Epidemiologiczny” 2017, 71(4): 519-529.
 4. Correlations among foot arching, ankle dorsiflexion range of motion, and obesity level in primary school children / Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Edyta Mikołajczyk, Katarzyna Wódka. „Journal of the American Podiatric Medical Association” 2017, 107(2): 130-136.
 5. Ćwiczenia na powierzchniach niestabilnych w profilaktyce wad postawy – kontynuacja projektu / Edyta Mikołajczyk, Agnieszka Jankowicz-Szymańska. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2017, (3): 116-121.
 6. Ćwiczenia Pilates jako jedna z form aktywności stosowanych w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego / Edyta Mikołajczyk, Agnieszka Jankowicz-Szymańska. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2017, (3): 141-149.
 7. Dual-task functional exercises as an effective way to improve dynamic balance in persons with intellectual disability – continuation of the project / Edyta Mikołajczyk, Agnieszka Jankowicz-Szymańska. „Medical Studies/Studia Medyczne” 2017, 33(2): 102-109.
 8. Dyskryminacja osób starszych ze względu na wiek w polskim systemie ochrony zdrowia w opinii seniorów i studentów / Małgorzata Kołpa, Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Aneta Grochowska, Barbara Trąba. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2017, 17(4): 115-126.
 9. Effect of changes in cycle ergometer settings on bioelectrical activity in selected muscles of the lower limbs / Robert Staszkiewicz, Michał Kawulak, Leszek Nosiadek, Jarosław Omorczyk, Andrzej Nosiadek. „Polish Journal of Sport and Tourism” 2017, 24(4): 228-234.
 10. Food preferences and level of physical activity in primary school boys and girls / Małgorzata Kołpa, Agnieszka Jankowicz-Szymańska. „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2017, 98(1): 40-46.
 11. Możliwości wykorzystania metody Kinesio Taping w zwiększeniu poziomu równowagi i poprawy wysklepienia stóp u dziewczynki z niepełnosprawnością intelektualną – opis przypadku / Edyta Mikołajczyk, Agnieszka Jankowicz-Szymańska. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2017, 17(4): 242-249.
 12. Najczęstsze powikłania po urazach czaszkowo-mózgowych u dzieci hospitalizowanych na oddziale chirurgii dziecięcej / Małgorzata Kołpa, Aneta Grochowska, Beata Jurkiewicz, Renata Wolny. „Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne” 2017, 6(3): 107-113.
 13. Poor hand hygiene procedure compliance among Polish Medical students and physicians—the result of an ineffective education basis or the impact of organizational culture? / Marta Wałaszek, Małgorzata Kołpa, Zdzisław Wolak, Anna Różańska, Jadwiga Wójkowska-Mach. „International Journal of Environmental Research and Public Health” 2017, 14(9): ID 1026.
 14. Protective function of families in the care of the sick person with dementia / Barbara Kubik, Aneta Grochowska, Małgorzata Kołpa, B. Rembowska. W: International Scientific Conference “Theory, research and education in nursing. Martin,
 15. Psychosocial functioning of the child with primary ciliary dyskinesia- case study based on the theory of Marjory Gordon / Małgorzata Kołpa, Aneta Grochowska, Waldemar Jachyra. „Journal of Clinical Case Reports” 2017, 7(10): 1030.
 16. Wsparcie leczenia. Wskazówki dla pacjentów. Opieka nad chorym. Wsparcie bólu / Małgorzata Pasek. W: Nie kłaniaj się bólowi i nie ból się! Poradnik dla pacjenta i opiekuna. Warszawa, 2017: 35-36.
 17. Self-esteem in students’ everyday life, depending on the nutritional status and motives for physical activity / Małgorzata Kołpa, Beata Jurkiewicz, Małgorzata Stander. „Pielęgniarstwo Polskie / Polish Nursing” 2017, 66(4): 618-623.
 18. Sposoby radzenia sobie z trudnościami pielęgniarek pracujących na oddziałach pediatrycznych / Aneta Grochowska, Iwona Bodys-Cupak, Monika Korus. „Pielęgniarstwo Polskie” 2017, 1(63): 97-104.
 19. The association between calcium consumption and students body composition / Przemysław Zając, Aneta Grochowska, Edyta Suliga. „Studia Medyczne” 2017, 33(3): 184-190.
 20. The effect of hippotherapy on postural balance / Edyta Mikołajczyk, Beata Ligęza, Agnieszka Jankowicz-Szymańska. „European Journal of Clinical and Experimental Medicine” 2017, 15(1): 45-49.
 21. The effect of subglottic secretion drainage on the incidence of ventilator associated pneumonia / Marta Wałaszek, Agnieszka Gniadek, Małgorzata Kołpa, Zdzislaw Wolak, Alicja Kosiarska. „Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacky (Biomedical Papers – Olomuc)” 2017, 161(4): 374-380.
 22. Wpływ wybranych aspektów życia na częstość występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa w nawiązaniu do wieku pacjentów / Jerzy Błyszczuk, Renata Błyszczuk. „Health Promotion & Physical Activity” 2017, 1(1): 9-17.
 23. Wybrane zachowania zdrowotne kobiet ciężarnych z Podkarpacia / Anna Pieniążek, Dominika Gałda, Joanna Błajda, Małgorzata Kołpa, Edyta Barnaś. „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2017, 50(1): 49-57.
 24. Zachowania zdrowotne rodziców dzieci z nadwagą i otyłością / Małgorzata Kołpa, Beata Jurkiewicz, Joanna Norek. „Health Promotion & Physical Activity” 2017, 1(1): 31-38.

2018

 1. Aktywność fizyczna, trening prozdrowotny oraz dieta w wybranych chorobach dietozależnych / Wiesław Wojtanowski. „Health Promotion & Physical Activity” 2018, 4(3): 28-35.
 2. Aktywność fizyczna w czasie wolnym studentów Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie / Eligiusz Madejski, Marta Bibro, Katarzyna Wódka, Małgorzata Łaczek-Wójtowicz, Roger Madejski, Jacek Szalewski. „Health Promotion & Physical Activity” 2018, 5(4): 30-36.
 3. Alarming results of nosocomial bloodstream infections surveillance in Polish intensive care units / Michał Wałaszek, Anna Różanska, Małgorzata Bulanda, Jadwiga Wojkowska-Mach. „Przegląd Epidemiologiczny” 2018, 72(1): 33-44.
 4. Analiza porównawcza radiologicznych wyników leczenia operacyjnego pacjentów ze złamaniem końca dalszego kości promieniowej / Jakub Florek, Ireneusz Kotela, Filip Georgiew, Witold Zieńczuk, Tomasz Rzeszutek. „Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja” 2018, 20(6): 483-492.
 5. Antibiotic consumption and antimicrobial resistance in Poland: Findings and implications / Jadwiga Wójkowska-Mach, Brian Godman, Amanda Glassman, Amanj Kurdi, Andrzej Pilc, Anna Różanska, Szymon Skoczyński, Marta Wałaszek, Tomasz Bochenek. „Antimicrobial Resistance & Infection Control” 2018, 7(136).
 6. Assessment of patients’ level of satisfaction with nursing care during hospitalisation in the General Surgery Ward / Aneta Grochowska, Monika Łabuzek, Przemysław Zając, Iwona Bodys-Cupak, Małgorzata Kołpa, Kinga Gancarz. „Problemy Pielęgniarstwa” 2018, 26(3): 228-234.
 7. Blood economy run by a blood bank and the demand for Packed Red Blood Cells in selected wards of the Gorlice Hospital in the years 2013-2015 / Małgorzata Kołpa, Janina Kokoszka-Paszkot, Aneta Grochowska, Beata Jurkiewicz, Edyta Barnaś, Marlena Mleczak. „Geriatria” 2018, (12): 5-10.
 8. Burnout among nurses / Aneta Grochowska, Barbara Kubik, Urszula Romanowska, Monika Lebica. „Medical Studies/Studia Medyczne” 2018, 34(3): 189-195.
 9. Characteristics of foot arches and foot pressure distribution in 10-11-year-old male soccer players / Edyta Mikołajczyk, Agieszka Jankowicz-Szymańska, Eliza Smoła. „ Journal of Kinesiology and Exercise Sciences” 2018, 83(28): 37-43.
 10. Epidemiology of healthcare-associated infections in Polish intensive care. A multicenter study based on active surveillance / Michał Wałaszek, Anna Różanska, Małgorzata Bulanda, Jadwiga Wójkowska-Mach. „Biomedical Papers (Olomuc)” 2018, 162(3): 190-197.
 11. Epidemiology of Ventilator-Associated Pneumonia, microbiological diagnostics and the length of antimicrobial treatment in the Polish Intensive Care Units in the years 2013-2015 / Michał Wałaszek, Anna Różańska, Marta Zofia Wałaszek, Jadwiga Wójkowska-Mach. „BMC Infectious Diseases” 2018, 18(1): 308.
 12. Evaluation of nursing students’ preparation for their first contact with the patient in terms of hand hygiene / Marta Wałaszek, Agnieszka Gniadek, Małgorzata Kołpa, Beata Ogórek-Tęcza, Anna Szczypta, Bożena Pustułka. „Problemy Pielęgniarstwa” 2018, 26(2): 123-129.
 13. Evaluation of the efficacy of cataract treatment in elderly, old and aged patients / Małgorzata Kołpa, Janina Kokoszka-Paszkot, Aneta Grochowska, Beata jurkiewicz, Edyta Barnaś, Sylwia Stec. „Geriatria” 2018, (12): 11-18.
 14. Foot longitudinal arches in obese, overweight and normal weight females who differ in age / Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Katarzyna Wódka, Małgorzata Kołpa, Edyta Mikołajczyk. „Journal of Comparative Human Biology (HOMO)” 2018, 69(1-2): 37-42.
 15. Guillain-Barré syndrome, about a disease that is a challenge for doctors of various specialties / Natalia Musiał, Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Jacek A. Pietrzyk. „Health Promotion & Physical Activity” 2018, 3(2): 15-19.
 16. Higiena rąk – wymagania stawiane pracownikom medycznym / Marta Wałaszek. „Problemy Pielęgniarstwa” 2018, 26(2): 90-98.
 17. Hospital-Wide Surveillance of healthcare-associated infections as a source of information about specific hospital needs. A 5-year observation in a Multiprofile Provincial Hospital in the South of Poland / Małgorzata Kołpa, Marta Walaszek, Anna Różańska, Zdzisław Wolak, Jadwiga Wójkowska-Mach. „International Journal of Environmental Research and Public Health” 2018, 15(9): 1959.
 18. Incidence, microbiological profile and risk factors of healthcare-associated infections in Intensive Care Units: A 10-year observation in a Provincial Hospital in Southern Poland / Małgorzata Kołpa, Marta Walaszek, Agnieszka Gniadek, Zdzisław Wolak, Wiesław Dobroś. „International Journal of Environmental Research and Public Health” 2018, 15(1): 112.
 19. Integracja Księstwa Oświęcimskiego z Królestwem Polskim (1454-1564) i jego późniejsze losy do naszych czasów w odniesieniu do Wadowic / Andrzej Nowakowski. „ Przegląd Historyczno-Kulturalny” 2018, (21): 166-207.
 20. Microbiology and drug resistance of pathogens in patients hospitalized at the Nephrology Department in the South of Poland / Mikołaj Michno, Antoni Sydor, Marta Wałaszek, Władysław Sułowicz. „Polish Journal of Microbiology” 2018, 67(4): 517-524.
 21. Nail microbial colonization following hand disinfection: A qualitative pilot study / Marta Wałaszek, Małgorzata Kołpa, Anna Różańska, Barbara Jagiencarz-Starzec, Zdzisław Wolak, Jadwiga Wójkowska-Mach. „Journal of Hospital Infection” 2018, 100(2): 207-210.
 22. Nurses’ health in the context of depressive symptoms / Barbara Kubik, Beata Jurkiewicz, Małgorzata Kołpa, Krystyna Stępień. „Medical Studies/Studia Medyczne” 2018, 34(2): 147-152.
 23. Ocena poziomu stresu i lęku rodziców dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną / Aneta Grochowska, Iwona Bodys-Cupak, Barbara Kubik, Patrycja Starzec. „Pielęgniarstwo Polskie” 2018, 2(68): 173-181.
 24. Ocena wysklepienia oraz rozkładu sił nacisku podeszwowej strony stóp młodych mężczyzn pod wpływem treningu siłowego kończyn dolnych / Marta Bibro, Aleksander Drwal, Agnieszka Jankowicz-Szymańska. „Health Promotion & Physical Activity” 2018, 4(3): 7-11.
 25. Ogólny standard psychospołecznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową / Małgorzata Pasek. W: Standardy i procedury w pielęgniarstwie onkologicznym / redakcja naukowa Marta Łuczyk, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Barbara Ślusarska. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018.
 26. Patient as a partner in healthcare-associated infection prevention / Marta Wałaszek, Małgorzata Kołpa, Zdzisław Wolak, Anna Różańska, Jadwiga Wójkowska-Mach. „International Journal of Environmental Research and Public Health” 2018, 15(4): 624.
 27. Personal resources and health behaviours of nursing students / Iwona Bodys-Cupak, Aneta Grochowska, Monika Stanek. „Problemy Pielęgniarstwa” 2018, 26(2): 116-122.
 28. Poor lumbar movement control in males exercising at the gym: Assessment and training using pressure biofeedback unit / Szymon Gryckiewicz, Michał Hadała, Teresa Gniewek, Agnieszka Jankowicz-Szymańska. „Polish Annals of Medicine” 2018, 25(1): 74-79.
 29. Poziom zdolności kondycyjnych młodych siatkarek na tle grup porównawczych / Mariusz Ozimek, K. Noworyta, Marcelina Nowakowska, Paweł Ochwat, Robert Rokowski, Paweł Draga, Marcin Krawczyk. W: Bezpieczeństwo, zdrowie i kultura fizyczna: wybrane zagadnienia. T. 9. Gdynia–Gdańsk: Pomorska Szkoła Wyższa, 2018: 216-235.
 30. Practice of hand hygiene and use of protective gloves: Differences in the perception between patients and medical staff / Marta Wałaszek, Małgorzata Kołpa, Anna Różańska, Zdzisław Wolak, Małgorzata Bulanda, Jadwiga Wójkowska-Mach. „American Journal of Infection Control” 2018, 46(9): 1074-1076.
 31. Procedura obsługi zaimplantowanego portu dożylnego rekomendowana przez Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych / Małgorzata Pasek (red.). PSPO: 2018.
 32. Pro-health education in the fight against obesity and its complications in school-age children – 6-month programme of cooperation with the child and parents / Małgorzata Kołpa, Agnieszka Jankowicz-Szymańska. „Health Promotion & Physical Activity” 2018, 3(2): 5-10.
 33. Psychospołeczne funkcjonowanie pacjentów poddawanych hemodializie / Aneta Grochowska, Małgorzata Kołpa, Iwona Bodys-Cupak, Przemysław Zając. „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2018, 54(1): 91-97.
 34. Sposoby spędzania wolnego czasu i jego wymiar wśród adolescentów na przykładzie uczniów gimnazjum / Paweł Ochwat, K. Sobota, Mariusz Ozimek, Marcin Krawczyk, Robert Rokowski, D. Skalski, P. Makar, R. Zwara. W: Bezpieczeństwo, zdrowie i kultura fizyczna: wybrane zagadnienia. T. 9. Gdynia–Gdańsk: Pomorska Szkoła Wyższa, 2018: 137-153.
 35. Styl życia i wyrównanie metaboliczne u pacjentów z cukrzycą typu 2 a ryzyko powikłań przewlekłych tej choroby / Małgorzata Kołpa, Aneta Grochowska, Barbara Kubik, Katarzyna Stradomska. „Diabetologia Praktyczna” 2018, 4(3): 162-170.
 36. Szkoła i sport w Kleczy Dolnej (1888-2018). Przeszłość i dzień dzisiejszy / Małgorzata Janusz, Andrzej Nowakowski, Marcin Obodyński. Tomice: Scalbis, 2018.
 37. The assessment of health and nutritional status of seniors staying in in-patient healthcare institutions / Małgorzata Kołpa, Beata Jurkiewicz, Anna Motyka. „Nursing Problems” 2018, 26(1): 51-57.
 38. The assessment of the effect of strength training of lower limbs on arching and forces distribution of the sole in young men / Marta Bibro, Aleksander Drwal, Agnieszka Jankowicz-Szymańska. „Health Promotion & Physical Activity” 2018, 4(3): 7-11.
 39. The impact of a 60-minute swimming training on the quality of body posture and the level of balance in young adults / Dżesika Aksamit, Tomasz Sidor, Adrian Gądek, Agnieszka Jankowicz-Szymańska. „Health Promotion & Physical Activity” 2018, 4(3): 1-6.
 40. The impact of age on female body posture / Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Marta Bibro, Katarzyna Wódka, Eliza Smoła. „Health Promotion & Physical Activity” 2018, 2(1): 9-14 (5-10)?.
 41. The profile of the stable coronary artery disease patient – analysis of pro-health behaviors in comparison with healthy individuals / Małgorzata Kołpa, Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Beata Jurkiewicz. „Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine” 2018, 21(1): 35-43.
 42. Ustawienie tułowia w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej a rodzaj noszonego obuwia / Edyta Mikołajczyk, Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Joanna Przybyło. W: Człowiek w zdrowiu i chorobie. Promocja zdrowia, pielęgnowanie i rehabilitacja, red. nauk. J.A. Pietrzyk. Tarnów: PWSZ, 2018: 341-351.
 43. Wpływ wybranych technik manualnych na długość względną kończyn dolnych u dzieci z wadami postawy ciała – badania pilotażowe / Mirosław Kapica, Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Teresa Gniewek, Radosław Raźniewski, Andrzej Żytkowski, Sławomir Marszałek. „Medycyna Manualna” 2018.
 44. Wybrane działania zawodników na boisku – na przykładzie finałowego meczu Niemcy – Argentyna Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014 roku / Mariusz Ozimek, M., R. Wilkołek, Robert Rokowski, Marcelina Nowakowska, Paweł Ochwat, J. Lipczyński, Marcin Krawczyk, Paweł Draga, Arkadiusz Stanula. W: Bezpieczeństwo, zdrowie i kultura fizyczna: wybrane zagadnienia. T. 9. Gdynia–Gdańsk: Pomorska Szkoła Wyższa, 2018: 193-215.
 45. Zakażenia miejsca operowanego w chirurgii kręgosłupa – nadzór, czynnik ryzyka, profilaktyka antybiotykowa / Małgorzata Kołpa, Marta Wałaszek, Andrzej Maciejczak. „Forum Zakażeń” 2018, 9(6): 361-368.
 46. Zwyczaje żywieniowe i ocena stanu odżywienia młodzieży w wieku 13-15 lat / Barbara Kubik, Klaudia Czupryna, Urszula Romanowska. W: Człowiek w zdrowiu i chorobie. Promocja zdrowia, pielęgnowanie i rehabilitacja, red. nauk. A. Pietrzyk. Tarnów: PWSZ, 2018: 278-300.

2019

 1. A psychological analysis of factors affecting acute pain in postoperative patients / Lilia Suchocka, Kazimierz Popielski, Małgorzata Pasek. „Polish Journal of Public Health” 2019, 129(1): 9-12.
 2. A retrospective analysis on safety and effectiveness of hypofractioned post‐mastectomy radiotherapy / Justyna Bochenek‐Cibor, Filip Georgiew, Sharad Goyal. „Breast Journal” 2019, 26(2): 176-181.
 3. Aktywność fizyczna w czasie wolnym tarnowskich nauczycieli wychowania fizycznego / Anita Ziemba. „Health Promotion & Physical Activity” 2019, 6(1): 20-23.
 4. Antibiotic prophylaxis in spine surgery: a comparison of single-dose and 72-hour protocols / Andrzej Maciejczak, Andżelina Wolan-Nieroda, Marta Wałaszek, Małgorzata Kołpa, Zdzisław Wolak. „Journal of Hospital Infection” 2019, 103(3): 303-310.
 5. Czynniki ryzyka cukrzycy typu drugiego wśród mieszkańców powiatu tarnowskiego w wieku 30-50 lat / Małgorzata Kołpa. Tarnów: Artusgraf Studio Projektowo-Wydawnicze, 2019.
 6. Decreased blood asprosin in hyperglycemic menopausal women as a result of whole-body cryotherapy regardless of metabolic syndrome / Magdalena Więcek, Jadwiga Szymura, Justyna Sproull, Zbigniew Szyguła. „Journal of Clinical Medicine” 2019, 8(9).
 7. Diversification of physical fitness levels among women and men with moderate and severe intellectual disability with relation to their somatic built / Marta Bibro, Katarzyna Wódka, Małgorzata Łaczek-Wojtowicz, Agnieszka Jankowicz-Szymańska. „Medycyna Sportowa” 2019, 35(3): 157-167.
 8. Does excessive body weight change the shape of the spine in children? / Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Marta Bibro, Katarzyna Wódka, Eliza Smoła. „Childhood Obesity” 2019, 15(5): 346-352.
 9. Efekty fizjoterapii po leczeniu operacyjnym zespołu cieśni nadgarstka / Grzegorz Magoń, Aneta Strzelec, Filip Georgiew. „Medycyna Manualna)” 2019, 23(1): 43-51.
 10. Epidemiology of surgical site infections and non-surgical infections in neurosurgical Polish patients—substantial changes in 2003–2017 / Małgorzata Kołpa, Marta Wałaszek, Anna Różańska, Zdzisław Wolak, Jadwiga Wójkowska-Mach. „International Journal of Environmental Research and Public Health” 2019, 16(6): 911.
 11. Hematological status and endurance performance predictors after low altitude training supported by normobaric hypoxia: a double-blind, placebocontrolled study / Dariusz Sitkowski, Zbigniew Szyguła, Olga Surała, Joanna Orysiak, Ryszard Zdanowicz, Andrzej Pokrywka, Michał Starczewski, Jadwiga Malczewska-Lenczowska. „Biology of Sport” 2019, 36(4): 341-349.
 12. Impact of intellectual disability on longitudinal arch and symmetry of the lateral and medial load of the foot / Marta Bibro, Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Katarzyna Wódka, Małgorzata Łaczek-Wójtowicz. „Health Promotion & Physical Activity” 2019, 6(1): 29-34.
 13. Is valgus foot always flat? The longitudinal arch of the foot and hindfoot valgus in 10–12 year-olds / Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Katarzyna Wódka, Edyta Mikołajczyk. „European Journal of Clinical and Experimental Medicine” 2019, (1): 33-37.
 14. Jakość życia osób starszych w Domu Pomocy Społecznej i środowiskowych domach na terenie Gorlic / Góratowska, Aneta Grochowska, Monika Łabuzek. W: Multidyscyplinarna opieka geriatryczna / pod red. Zofii Sienkiewicz, Wiesława Fideckiego, Mariusza Wysokińskiego. Warszawa: Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2019: 94-108.
 15. Morfofunkcjonalne uwarunkowania wyników sportowych we wspinaczce na czas i boulderingu / Marcin Krawczyk, Mariusz Ozimek, Mariusz Pociecha, Tomasz Gabryś. Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2019.
 16. Ocena wyników leczenia operacyjnego oraz fizjoterapii pooperacyjnej u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi szyjnego odcinka kręgosłupa / Filip Georgiew, Natalia Kosiba, Adrian Kużdżał. „Medycyna Manualna” 2019, 23(4): 13-18.
 17. Patient-related stressors and coping strategies in baccalaureate nursing students during clinical practice / Iwona Bodys-Cupak, Anna Majda, Aneta Grochowska, Joanna Zalewska-Puchała, Alicja Kamińska, Grażyna Kuzera. „Medical Studies/Studia Medyczne” 2019, 35(1): 41-47.
 18. Sleep disorders among master’s degree students majoring in nursing / Monika Łabuzek, Aneta Grochowska, Maria Mika, Iwona Rodzoń. „Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa” 2019, 27(1): 20-28.
 19. Sposoby spędzania czasu wolnego przez tarnowskich nauczycieli wychowania fizycznego / Anita Ziemba. „Health Promotion & Physical Activity” 2019, 7(2): 18-22.
 20. Stan somatyczny i stopień sprawności a jakość życia kobiet w różnych okresach starości / Beata Jurkiewicz, Edyta Barnaś, Małgorzata Kołpa. W: Multidyscyplinarna opieka geriatryczna / pod redakcją Zofii Sienkiewicz, Wiesława Fideckiego, Mariusza Wysokińskiego. Warszawa: Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2019: 54-63.
 21. Stopień zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską mieszkańca z zaburzeniami depresyjnymi przebywającego w domu pomocy społeczne / Mróz, Aneta Grochowska, Monika Łabuzek. W: Pielęgniarska opieka geriatryczna / pod red. Wiesława Fideckiego, Zofii Sienkiewicz, Mariusza Wysokińskiego. Warszawa: Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2019: 25-38.
 22. Stress and coping strategies of medical students during their first clinical practice – a pilot study / Iwona Bodys-Cupak, Aneta Grochowska, Joanna Zalewska-Puchała, Anna Majda. „Medical Studies/Studia Medyczne” 2019, 35(4): 294-303.
 23. Stress management style and the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease / Beata Ogórek-Tęcza, Iwona Sędzimir, Monika Łabuzek, Kazimiera Moździerz. „Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa” 2019, 27(2): 105-115.
 24. Subjective assessment of post-operative pain in patients hospitalised in surgical wards / Monika Łabuzek, Aneta Grochowska, Maria Mika, Karolina Wojtaszek. „Medical Studies/Studia Medyczne” 2019, 35(2): 100-107.
 25. The association between high-arched feet, plantar pressure distribution and body posture in young women / Renata Woźniacka, Łukasz Oleksy, Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Anna Mika, Renata Kielnar, Artur Stolarczyk. „Scientific Reports” 2019, (9): 17187.
 26. W jaki sposób badań czucie powierzchniowe skórne – uwagi praktyczne / Filip Georgiew, Ewa Otfinowska. „Medycyna Manualna” 2019, 23(2): 45-48.
 27. Zachowania zdrowotne pacjentów z POChP / Aneta Grochowska, Przemysław Zajac, Iwona Bodys-Cupak, Monika Łabuzek, Joanna Maciejewska. „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2019, 58(1).

2020

 1. A retrospective analysis on safety and effectiveness of hypofractioned post-mastectomy radiotherapy / Justyna Bochenek-Cibor, Filip Georgiew, Sharad Goyal. „The Breast Journal” 2020, 26(2): 176-181.
 2. Assessment of medical staff’s knowledge concerning the “five moments for hand hygiene” / Marta Wałaszek, Małgorzata Kołpa, Anna Różańska, Jadwiga Wójkowska-Mach. „Problemy Pielęgniarstwa” 2020, 27(3-4): 155-161.
 3. Assessment of psychosocial and functional effects of metastatic breast cancer in Tarnow Region of Poland and among the Social Media Polish Group—results from the survey from patients / Justyna Bochenek-Cibor, Katarzyna Zawisza, Filip Georgiew, Małgorzata M. Bała. „Journal of Cancer Education” 2020.
 4. Assessment of the quality of female patients life oncologically treated for breast cancer / Aleksandra Trybulec, Filip Georgiew, Katarzyna Borowiec-Trybulec. „Health Promotion & Physical Activity” 2020, 9(4): 14-20.
 5. Cechy morfologiczne organizmu i sprawność siłowo-szybkościowa siatkarek występujących na wysokim poziomie sportowym / Marcin Krawczyk, Mariusz Pociecha, Paulina Kozioł, Aleksandra Stepek, Ryszard Guzy, Krzysztof Więcek, Krzysztof Rzepa. „Health Promotion & Physical Activity” 2020, 8(3): 6-11.
 6. Comparison of the quality of life of geriatric patients staying in care and greatment institutions with elderly people living with their families or alone / Justyna Kuś, Aneta Grochowska, Małgorzata Kołpa, Monika Łabuzek, Barbara Kubik. „Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej” 2020, 5(2): 87-103.
 7. Comparison of the quality of life of geriatric patients staying in care and greatment institutions with elderly people living with their families or alone / Justyna Kuś, Aneta Grochowska, Małgorzata Kołpa, Monika Łabuzek, Barbara Kubik. „Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing” 2020, 5(2): 87-103.
 8. Development and validation of the Polish version of Questionnaire for the Assessment of Psychosocial and Functional Effects of Metastatic Breast Cancer / Justyna Bochenek-Cibor, Katarzyna Zawisza, Filip Georgiew, Małgorzata M. Bała. „Journal of Cancer Education”
 9. Epidemiology of surgical site infections considering the NHSN Standardized Infection Ratio in hip and knee arthroplasties / Róża Słowik, Małgorzata Kołpa, Marta Wałaszek, Anna Różańska, Barbara Jagiencarz-Starzec, Witold Zieńczuk, Łukasz Kawik, Zdzisław Wolak, Jadwiga Wójkowska-Mach. „International Journal of Environmental Research and Public Health” 2020, 17(9): 3167.
 10. Evaluating outcomes of surgical treatment of patients with degenerative changes in the carpometacarpal joint of the thumb using percutaneous stabilization with Herbert screws and Reg-Joint implants – a pilot study / Jakub Florek, Filip Georgiew, Krzysztof Szklany, Ireneusz Kotela. „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska” 2020, 85(1-2).
 11. Fizjoterapia w dysfunkcjach stopy i stawu skokowo-goleniowego / Aneta Bac, Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Henryk Liszka, Sabina Kaczor. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie,
 12. Hospital knowledge and practice of doctors and nurses regarding hand hygiene in a survey / Marta Wałaszek, Małgorzata Kołpa, Anna Różańska, Barbara Jagiencarz-Starzec, Zdzisław Wolak. „Przegląd Epidemiologiczny” 2020, 74(1): 119-132.
 13. Hospital knowledge and practice of doctors and nurses regarding hand hygiene in a survey / Marta Wałaszek, Małgorzata Kołpa, Anna Różańska, Barbara Jagiencarz-Starzec, Zdzisław Wolak. „Przegląd Epidemiologiczny” 2020, 74(1): 119-132.
 14. Importance and diagnosis of flexibility preparation of male sport climbers / Paweł Draga, Mariusz Ozimek, Marcin Krawczyk, Robert Rokowski, Marcelina Nowakowska, Paweł Ochwat, Adam Jurczak, Arkadiusz Stanula. „International Journal of Environmental Research and Public Health” 2020, 17(7): 2512.
 15. Initial evaluation of outcomes of surgical treatment of patients with advanced degenerative disease of the first metatarsophalangeal joint / Sebastian Janowiec, Jakub Florek, Filip Georgiew, Ireneusz Kotela. „Chirirgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska” 2020, 85(1-2): 11-14.
 16. Long-term antibiotic prophylaxis in urology and high incidence of clostridioides difficile infections in surgical adult patients / Estera Jachowicz, Marta Wałaszek, Grzegorz Sulimka, Andrzej Maciejczak, Witold Zieńczuk, Damian Kołodziej, Jacek Karaś, Monika Pobiega, Jadwiga Wójkowska-Mach. „Microorganisms” 2020, 8(6): 810.
 17. Multimodal strategy in surgical site infections control and prevention in orthopaedic patients – a 10-year retrospective observational study at a Polish hospital / Małgorzata Kołpa, Róża Słowik, Marta Wałaszek, Zdzisław Wolak, Anna Różańska, Jadwiga Wójkowska-Mach. „Antimicrobial Resistance and Infection Control” 2020, 9: 20.
 18. Psychological aspects of the quality of life of patients in long-term inpatient care / Elżbieta Augustyn, Aneta Grochowska, Monika Łabuzek, Maria Mika. „Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing” 2020, 5(3): 175-190.
 19. Relationship between frontal knee position and the degree of thoracic kyphosis and lumbar lordosis among 10-12-year-old children with normal body weight / Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Michał Fałatowicz, Eliza Smoła, Renata Błyszczuk, Katarzyna Wódka. „PLoS One” 2020, 15(7).
 20. Selected methods of conservative treatment in painful hallux valgus therapy / Katarzyna Wódka, Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Eliza Smoła, Marta Bibro. „Health Promotion & Physical Activity” 2020, 11(2): 21-27.
 21. Selected morphofunctional characteristics and their correlations with performance of female and male speed climbers / Marcin Krawczyk , Mariusz Ozimek, Mariusz Pociecha, Paweł Draga, Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz. „Science & Sports” 2020, 35(4): 243-245.
 22. Speed running is determined by strength and power in young football players / Piotr Kuczek, Beata Nowak. „Health Promotion & Physical Activity” 2020, 10(1): 23-27.
 23. Subiektywna ocena jakości życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego przed operacją i po zabiegu endoprotezoplastyki / Maria Mika, Małgorzata Kołpa, Aneta Grochowska, Anna Ostręga. „Medical Studies/Studia Medyczne” 2020, 36(2): 96-102.
 24. Subjective assessment of the quality of life of patients with osteoarthritis of the knee before and after endoprosthesoplasty / Maria Mika, Małgorzata Kołpa, Aneta Grochowska, Anna Ostręga. „Medical Studies/Studia Medyczne” 2020, 36(2): 96-102.
 25. The effect of Kinesio Taping on balance and foot arching in children with intellectual disability / Edyta Mikołajczyk, Agieszka Jankowicz-Szymańska. „Journal of Intellectual & Developmental Disability” 2020, 45(1): 46-53.
 26. The problem of abnormal bory weight on children from Southern Poland / Małgorzata kołpa, Agnieszka Jankowicz-Szymańska. „Antropomotoryka” (Journal of Kinesiology and Excercise Sciences) 2020, 30(89): 55-64.
 27. Zakażenia szpitalne – czy potrafimy im zapobiegać? / Marta Wałaszek. „Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej” 2020, 52(4): 79-118.

2021

 1. Skuteczność dezynfekcji rąk w zależności od rodzaju pokrycia płytki paznokciowej – badanie wśród pielęgniarek szpitala specjalistycznego / Marta Wałaszek, Wioletta Kwapniewska, Barbara Jagiencarz-Starzec, Małgorzata Kołpa, Zdzisław Wolak, Jadwiga Wójkowska-Mach, Anna Różańska. „Medycyna Pracy” 2021, 72(1).