Open Research Europe – otwarte publikacje

Open Research Europe - baner ilustracyjny

Komisja Europejska uruchomiła Open Research Europe – platformę umożliwiającą bezpłatną, otwartą i natychmiastową publikację wyników badań finansowanych z programów Horyzont Europa (2021-2027) i Horyzont 2020.

Platforma zapewnia swobodny dostęp do wyników badań naukowych, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków Komisji Europejskiej w ramach wszystkich dziedzin wiedzy. Dzięki otwartym możliwościom publikacyjnym, naukowcy mogą bez żadnych kosztów udostępnić wyniki swoich badań, realizując jednocześnie zobowiązania związane z otrzymaniem środków z programu.

Wyniki badań finansowanych przez Komisję Europejską powinny być otwarte i dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń. Umożliwia to wymianę wiedzy i doświadczeń już na wczesnych etapach procesu badawczego, zwiększa ich efektywność, przyczynia się do wzrostu kreatywności i innowacyjności badaczy. Upublicznienie danych badawczych umożliwia ich ponowne wykorzystanie, odtworzenie i weryfikację, podnosząc jakość badań. Sprzyja to budowaniu zaufania społeczeństwa do nauki.

Platforma Open Research Europe oferuje także wskaźniki służące do pomiaru wpływu naukowego i społecznego zamieszczanych tam publikacji, dostarcza informacje na temat ich wykorzystania. Twórcy systemu mają nadzieję, że będzie on także służyć konstruktywnej debacie badawczej, dzieleniu się wynikami badań i opiniami.

Zapraszamy do zapoznania się z nową platformą publikacyjną: Open Research Europe.