Laboratorium komputerowego projektowania materiałów

W  czerwcu2017 w Instytucie Politechnicznym, na kierunku Inżynierii Materiałowej uruchomiono laboratorium komputerowego projektowania materiałów z wykorzystaniem nowatorskiego programu Cambridge Engineering Selector Edu Pack.

Przeznaczenie:

Dla każdego materiału można uzyskać komplet informacji o właściwościach mechanicznych, optycznych, cieplnych, elektrycznych. Dodatkowo podane są informacje o odpornościach na szkodliwe czynniki środowiskowe, typowe zastosowaniach, o przydatności metod obróbki i przetwarzania.

Dostępne są też dane specyficzne dla danej rodziny materiałów (np. własności zmęczeniowe, temperatura mięknięcia itp.). Do porównania materiałów pod względem ich wpływu na środowisko naturalne, dostępne są informacje o zużyciu wody i energii oraz emisji CO2 podczas wytwarzania i obróbki materiału typowymi dla niego metodami.

Dla projektowania inżynierskiego ważne są informacje służące ocenie ekologicznej cyklu życia produktu. Z bazy danych CES EDU Pack można uzyskać informacje o recyklingu i możliwościach ponownego użycia materiału, typowym procencie materiału pochodzącego z recyklingu itd.

Narzędzia zawarte w pakiecie CES Edu Pack ułatwiają racjonalny dobór materiału (łatwe uwzględnianie  wielu czynników doboru, wraz z gradacją ich ważności) oraz projektowanie nowych materiałów (pomoc w doborze kryteriów projektowych i kontroli ich realizacji).

 

Galeria: