Kolejne wyniki grantów wewnętrznych PWSZ

W ramach projektu pt. „Dydaktyka wyższej szkoły zawodowej” (numer projektu BAD-014/2017) dofinansowanego w ramach pierwszego konkursu na wewnętrzne granty naukowe PWSZ została wydana monografia „Dydaktyka szkoły wyższej z perspektywy wyższej szkoły zawodowej”.

Projekt realizował zespół w następującym składzie: kierownik projektu – prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa, wykonawcy projektu – dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ i dr Krystyna Choińska. Projekt był realizowany w Instytucie Humanistycznym, Zakładzie Filologii Polskiej (obecnie na Wydziale Humanistycznym, w Katedrze Filologii Polskiej). Czas realizacji projektu: od 20 XII 2017 r. do 20 grudnia 2018 r., przedłużony do czerwca 2019 r.

Z recenzji prof. UP, dr hab. Krystyny Gąsiorek-Polak: w publikacji znalazły się zarówno rozważania teoretyczne nawiązujące do aktualnej wiedzy, jak i analizy wyników poczynionych obserwacji. Konkluzja ostateczna w recenzji jest następująca:

Tekst książki, Krystyny Choińskiej, Jadwigi Kowalikowej i Małgorzaty Pachowicz, jak przekonuje jego lektura, jest plonem głębokich studiów, przemyśleń i rozległej erudycji autorek na temat współczesnej dydaktyki nie tylko w szkole wyższej. (…) Stwierdzam, iż stanowi ona ważne rozwiązanie podjętego problemu naukowego. Opublikowanie będzie zapewne interesującą ofertą dla dydaktyków (nauczycieli) różnych etapów kształcenia, także dla metodyków różnych przedmiotów i studentów. Jest to potrzebny i ciekawy tekst o miejscu dydaktyki w polskich szkołach i uczelniach wyższych w XXI wieku, uwzględniający zmieniającą się rzeczywistość: sytuację kulturową i komunikacyjną.