Kolejne numery czasopism PWSZ już dostępne!

We wrześniu 2019 roku pojawiły się trzecie numery czasopism naukowych PWSZ na 2019 rok: Health Promotion & Physical Activity (HPPA), Science, Technology and Innovation (STI). Wszystkie artykuły dostępne są w formule Open Access na stronach internetowych czasopism. Redakcje składają podziękowania Autorom oraz Recenzentom za wytężoną i efektywną współpracę. Zachęcamy do lektury oraz nadsyłania kolejnych manuskryptów.

 

Jednocześnie Redakcje czasopism STI oraz HPPA informują, iż profesjonalna korekta językowa/tłumaczenie na język angielski artykułów opublikowanych w numerze trzecim/2019 finansowane jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy numer 682/P-DUN/2019 z dnia 10 lipca 2019 r.; Numer i nazwa zadania: 3 i 4: Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji, kwota środków finansowych z DUN: 123 600 zł.