ORCID

The Open Researcher and Contribution ID (ORCID) – to unikalny numer naukowca, umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację w globalnej przestrzeni naukowej. Pozwala powiązać naukowca z opublikowanymi przez niego pracami naukowymi, realizowanymi projektami badawczymi, otrzymanymi grantami. ORCID umożliwia:

  • jednoznaczną identyfikację autorów działających na tym samym polu badawczym;
  • właściwą identyfikację autora w przypadku różnych wersji zapisu imienia i nazwiska w publikacjach (np. Marcin Nowak – Marcin H. Nowak);
  • właściwą identyfikację osób, które zmieniły nazwisko lub afiliację.

ORCID jest organizacją non-profit, powstałą w 2010 r., rejestracja naukowca i przydzielenie mu 16-cyfrowego numeru jest bezpłatne. System umożliwia automatyczny import danych z wielu serwisów międzynarodowych indeksujących dorobek naukowy (np. Web of Science, Scopus, CrossRef, DataCite). Użytkownicy mogą także ręcznie wprowadzać metadane publikacji, które nie są indeksowane w bazach współpracujących. System umożliwia łączenie profilu ORCID z identyfikatorami naukowca w innych bazach (np. Scopus – Author ID, Web of Science – Researcher ID, PBN).

Jak założyć konto ORCID?

Aby zarejestrować się w systemie ORCID należy:

1. Wejść na stronę https://orcid.org i wybrać zakładkę rejestracji konta.

ORCID - zrzut ekranu 1

2. Uzupełnić formularz zgłoszeniowy i zatwierdzić go. Profil powinien być publicznie dostępny.
ORCID - instrukcja wprowadzanie danych osobowych

3. Otworzyć pocztę elektroniczną i kliknąć na przesłany automatycznie przez system link aktywacyjny.
W mailu będzie także podany identyfikator ORCID rejestrującego się.
ORCID - zrzut ekranu 3

4. Zalogować się ponownie w systemie ORCID.
ORCID - zrzut ekranu logowania

5. Wprowadzić informacje o miejscu zatrudnienia (afiliacji dorobku).
ORCID - wprowadzanie miejsca pracy

6. Nazwę uczelni proszę podać w języku angielskim: University of Applied Sciences in Tarnow. Uwaga! System umożliwia podanie wielu miejsc pracy.
ORCID - wprowadzanie nazwy miejsca pracy