Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju – konferencja naukowa

Tygiel 2021 - plakat
W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w XIII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, która odbędzie się 25-28 marca 2021 r. w formie stacjonarnej oraz zdalnej. 

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Podczas tegorocznej konferencji zaprezentowane zostaną interdyscyplinarne wyniki badań w wielu obszarach wiedzy:

  • nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  • nauk przyrodniczych;
  • nauk ścisłych;
  • nauk technicznych;
  • nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
  • nauk humanistycznych;
  • nauk społecznych;
  • sztuki.
Wydarzenie organizowane jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia swoich prac w formie wystąpienia ustnego, posteru naukowego (wybrane dziedziny nauki) oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej.

Rejestracja prowadzona jest do 25 lutego 2021 r. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej wydarzenia: http://www.konferencja-tygiel.pl/

Zob. plakat konferencji