Kontakt

dr hab. Rafał Kurczab

Pełnomocnik Rektora ds. Badań Naukowych
r_kurczab@pwsztar.edu.pl
ul. Mickiewicza 8, p. B103