Kontakt

Pełnomocnik Rektora ds. Badań Naukowych

dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska, prof. Uczelni

Biuro Działu Badań Naukowych

33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8, budynek B (I piętro)
e-mail: dbn@pwsztar.edu.pl

Specjalista ds. związanych z administracją: mgr Lidia Matuszewska