Aktualności

NCN oficjalnie wprowadza Plan S!!!

1 marca 2020 0

Na lutowym posiedzeniu Rady Narodowego Centrum Nauki, na wniosek Dyrektora NCN, członkowie Rady wyrazili swoje poparcie dla wprowadzenia polityki otwartego dostępu do publikacji będących efektem […]

Kolejne wyniki grantów wewnętrznych PWSZ

18 lutego 2020 0

W ramach projektu pt. „Dydaktyka wyższej szkoły zawodowej” (numer projektu BAD-014/2017) dofinansowanego w ramach pierwszego konkursu na wewnętrzne granty naukowe PWSZ została wydana monografia „Dydaktyka […]

Seminaria naukowe

Seminarium – 19 lutego 2018 r.

25 lutego 2018 0

dr inż. Tomasz Bardel  Czy Tarnów ma grunty korzystne pod zabudowę ? Gdzie w Tarnowie można spotkać grunty sprzed ponad 10 milionów lat i jaka […]

Seminarium – 30 października 2017 r.

31 października 2017 0

mgr Przemysła Zając Zakład Pielęgniarstwa, Instytut Ochrony Zdrowia PWSZ Zawartość wapnia i witaminy D w organizmie a skład ciała i występowanie zespołu metabolicznego u osób […]

Seminarium – 30 maja 2017 r.

17 września 2017 0

Dr inż. Marek Chyc Specjalista analityk w Grupie Azoty S.A. , starszy wykładowca w Zakładzie Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie, Jak spalać węgiel w sposób […]